Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 12:35-15:00 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na prednáške sa môže spraviť informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

Ak nahrávka v prehliadači nezobrazuje video (iba zvuk), stiahnite si ju alebo otvorte v nejakom programe (napr. VLC).

0. Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

 • 18.9.2023, J. Šebej – slajdy (Prezi), Screeencast (YouTube)
 • 19.9.2022, J. Šebej – slajdy (Prezi)
 • 20.9.2021, J. Šebej – slajdy (Prezi), Screencast (video)

1. Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)

 • 18.9.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 19.9.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 20.9.2021, J. Šebej  – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video)

2. Premenné a podmienky

 • 25.9.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (YouTube)
 • 26.9.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 27.9.2021, J. Šebej  – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

3. Cykly, funkcie a referencie

 • 2.10.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (YouTube)
 • 3.10.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 4.10.2021, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

4. Znaky, reťazce a myšacie udalosti

 • 9.10.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (YouTube)
 • 10.10.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 11.10.2021, J.Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

5. Polia

 • 16.10.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (YouTube)
 • 17.10.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 18.10.2021, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

6. Dvojrozmerné polia

 • 23.10.2023, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (YouTube)
 • 24.10.2022, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx)
 • 25.10.2021, J. Šebej – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

7. Výnimky (1. časť), adresáre a zapisovanie do súborov

 • 6.11.2023, M. Opiela
 • 7.11.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 8.11.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

8. Čítanie zo súborov

 • 13.11.2023, M. Opiela
 • 14.11.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 15.11.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

9. Triedy v OOP (Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie)

 • 20.11.2023, M. Opiela
 • 21.11.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 22.11.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

10. Dedičnosť a polymorfizmus

 • 27.11.2023, M. Opiela
 • 28.11.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 29.11.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

11. Java Collections Framework

 • 4.12.2023, M. Opiela
 • 5.12.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 6.12.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)

12. Modifikátory, rozhrania a usporadúvanie

 • 11.12.2023, M. Opiela
 • 12.12.2022, M. Opiela – slajdy (PDF)
 • 13.12.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video)

13. Vlastné výnimky, JavaDoc, buildovanie v Mavene a ďalšie užitočné veci

 • 18.12.2023, M. Opiela
 • 19.12.2022, M. Opiela – slajdy (PDF), Effective Java (PDF)
 • 20.12.2021, M. Opiela – slajdy (PDF, pptx), Screencast (video), Zdrojový kód (gitlab)