Vyučujúci

Prednášajúci:

 • RNDr. Miroslav Opiela, PhD.
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD. (administrátor predmetu)

Cvičiaci:

 • Mgr. Dominika Kotlárová
 • RNDr. Miroslav Opiela, PhD.
 • Mgr. Viktor Pristaš
 • RNDr. Richard Staňa
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Študentské pomocné sily:

 • Bc. Martin Bača
 • Bc. Šimon Huraj
 • Vasyl Khorev
 • Daniela Pillárová
 • Andrii Popovych

E-mailový kontakt:

 • cvičiaci (Opiela, Staňa, Šebej) používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@upjs.sk
 • cvičiaci (Kotlárová, Pristaš) a študentské pomocné sily používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk

Prednášajúci

 • RNDr. František Galčík, PhD. (do 2018/19)
 • RNDr. Peter Gurský, PhD. (do 2015/16)
 • RNDr. Miroslav Opiela, PhD. (od 2019/20)
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD. (2016/17, od 2018/19)

Cvičiaci (aj pomocní cvičiaci)

 • 2022/23: Mgr. Viktor Olejár, RNDr. Miroslav Opiela, PhD., Mgr. Viktor Pristaš, Mgr. Richard Staňa, Mgr. Zoltán Szoplák, RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • 2021/22: Mgr. Eva Marková, RNDr. Miroslav Opiela, PhD., Mgr. Viktor Pristaš, Mgr. Ondrej Spišák, Mgr. Zoltán Szoplák, RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • 2020/21: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Mgr. Antónia Matisová, RNDr. Miroslav Opiela, Mgr. Dominika Pališínová, Mgr. Richard Staňa, Mgr. Zoltán Szoplák, RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • 2019/20: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Mgr. Šimon Horvát, RNDr. Miroslav Opiela, RNDr. Juraj Šebej, PhD., Mgr. Gabriela Vozáriková
 • 2018/19: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., RNDr. František Galčík, PhD. RNDr. Matej Nikorovič,
  RNDr. Miroslav Opiela, Mgr. Patrik Pekarčík, RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • 2017/18: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Matej Nikorovič,
  RNDr. Miroslav Opiela
 • 2016/17: RNDr. Ľubomír Antoni, PhD., RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Matej Nikorovič, Mgr. Miroslav Opiela, RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • 2015/16: RNDr. Ľubomír Antoni, PhD., RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., RNDr. František Galčík, PhD., Mgr. Matej Nikorovič, Mgr. Miroslav Opiela, RNDr. Juraj Šebej
 • 2014/15: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., RNDr. František Galčík, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD., Mgr. Július Malčovský, Mgr. Matej Nikorovič, Ing. Zuzana Repáňová, RNDr. Juraj Šebej
 • 2013/14: RNDr. František Galčík, PhD., Ing. Radoslav Gargalík, PaedDr. Ján Guniš, PhD., Ing. Tomáš Pénzeš, RNDr. Štefan Pero, Mgr. Juraj Šebej
 • 2012/13: RNDr. František Galčík, PhD., Ing. Radoslav Gargalík, Mgr. Ján Guniš, Ing. Tomáš Pénzeš, Mgr. Štefan Pero, Mgr. Lenka Pisková, Mgr. Juraj Šebej, RNDr. Mária Šimaľová
 • 2011/12: RNDr. František Galčík, PhD., Ing. Radoslav Gargalík, Mgr. Ján Guniš, Mgr. Ladislav Mikeš, Mgr. Mária Palušáková, Ing. Tomáš Pénzeš, Mgr. Štefan Pero, Mgr. Lenka Pisková

Študenti vypomáhajúci na predmete

(pomocní cvičiaci, opravovatelia zadaní, tvorcovia úloh, tútori; prevádzková prax, študentské pomocné sily)

 • 2022/23: Martin Bača, Bc. Samuel Baran, Bc. Dominik Džama, Vasyl Khorev, Bc. Dominika Kotlárová, Bc. František Kurimský
 • 2021/22: Bc. Dominika Kotlárová, Volodymyr Vovchyk
 • 2020/21: Olha Charna, Bc. Patrik Rojek
 • 2019/20: bez študentov
 • 2018/19: Bc. Patrik Bak, Bc. Antónia Matisová, Bc. Patrícia Szepesiová
 • 2017/18: bez študentov
 • 2016/17: bez študentov
 • 2015/16: bez študentov
 • 2014/15: Bc. Zuzana Brťková
 • 2013/14: Bc. Štefan Bocko, Bc. Ľubomír Nagajda, Bc. Matej Nikorovič, Bc. Miroslav Opiela
 • 2012/13: Bc. Matej Nikorovič
 • 2011/12: Bc. Pavel Balint