Polsemestrálny test

Midterm sa bude konať počas cvičenia – dátum bude zverejnený na hlavnej stránke predmetu.
Podmienkou účasti na Midterm-e je získanie aspoň 5 bodov z prvých 5 sád domácich zadaní.


Pred začiatkom testu:

 1. Dozor vás usadí ku PC podľa zasadacieho poriadku (nie je možné používať vlastný notebook).
 2. Zapnite PC – v prípade technických problémov, čo najskôr kontaktujte dozor.
 3. Zapnite Eclipse a vytvorte si prázdny Workspace (najjednoduchšie je zvoliť FileSwitch WorkspaceOther... a tam cez Browse si vybrať nejaký prázdny a zapamätateľný adresár.
 4. Vytvorte si nový projekt (odporúča sa archetyp jpaz2-archetype-quickstart). Katalóg archetypov pre JPAZ2: http://jpaz2.ics.upjs.sk/maven/archetype-catalog.xml
 5. V ďalšom okne alebo na ďalšej karte si otvorte stránku http://lms.ics.upjs.sk a prihláste sa do Moodle.
 6. Stiahnite si Monitorovací softvér a spustite ho.
  • Ako server uveďte: https://paz1a-old.ics.upjs.sk/test/
  • Kliknite na Pripojiť
  • Vyplňte svoje meno, vyberte svoju skupinu a miestnosť.
 7. Zavolajte dozor – dozor overí, či máte prázdny workspace len s novovytvoreným projektom a tiež, či vám beží monitorovací softvér. V okne monitorovacieho sofvéru kliknite na tlačidlo Začať test.
 8. Prečítajte si pravidlá a poznámky (nižšie).

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je 80 minút, resp. do času ukončenia cvičení
 • dozor vám rozdá zadanie midtermu, oficiálny ťahák a čisté papiere na písanie
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály okrem oficiálneho ťaháku
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
 • dozor zavoláte zdvihnutím ruky
 • v prípade opustenia miestnosti pred vypršaním času na test informujte dozor o dôvode (návšteva WC pri PC učebniach, ukončenie testu, zanechanie štúdia, …).
 • počas celého testu je aktívny monitorovací softvér,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam (moodle a java dokumentácia (javadoc, API))
 • odovzdávať riešenia môžete priebežne, dozor informuje o čase, kedy sa uzatvára odosielanie riešení do moodlu (zväčša ide o čas zhodný s časom ukončenia cvičenia, pri mimoriadných okolnostiach môže byť posunutý o pár minút – tieto minúty nie sú na riešenie, ale na odosielanie riešení)
 • workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu bez možnosti opakovania a podľa závažnosti aj udelenie hodnotenia FX
 • úlohy sa odovzdávajú cez Moodle (bez nároku na možnosť spustenia automatickej evaluácie),

Poznámky:

 • Dôležité je pamätať si svoje heslo do Moodle
 • Evaluátor bude k dispozícii, ale nie je garantovaný
 • Neočakáva sa, že zdrojový kód bude komentovaný, t.j. aj nekomentovaný kód je plne akceptovateľný bez akejkoľvek bodovej straty.
 • Očakáva sa, že odoslaný zdrojový kód bude formátovaný.
 • Odporúčanie z minulých rokov: Prečítajte si zadania všetkých úloh a najprv riešte jednoduchšie a časovo menej náročné úlohy.
 • Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začiatkom!