Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 12:35-15:00 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na prednáške sa môže spraviť informatívna prezenčka (len pre štatistické účely). Kvôli situácii s CODVID-19 budú prezenčky asi povinné na všetkých univerzitných aktivitách.

0. prednáška (21.9.2020): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (21.9.2020): Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)

2. prednáška (28.9.2020): Premenné a podmienky

3. prednáška (5.10.2020): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (12.10.2020): Znaky, reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (19.10.2020): Polia

6. prednáška (26.10.2020): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (2.11.2020): Výnimky (1. časť), adresáre a zapisovanie do súborov

8. prednáška (09.11.2020): Čítanie zo súborov

9. prednáška (16.11.2020): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (23.11.2020): Dedičnosť a polymorfizmus

11. prednáška (30.11.2020): Java Collections Framework

12. prednáška (7.12.2020): Modifikátory, rozhrania a usporadúvanie

13. prednáška (14.12.2020): Vlastné výnimky, JavaDoc, buildovanie v Mavene a ďalšie užitočné veci