Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 12:35-15:00 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na prednáške sa môže spraviť informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

0. prednáška (16.9.2019): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (16.9.2019): Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)


Bezplatné programy pre otvorenie pdf a pptx súborov pre platformu Windows:

  • Pre otvorenie súborov vo formáte pdf môžete použiť program Adobe Reader.
  • Pre otvorenie súborov vo formáte pptx môžete použiť program MS Powerpoint Viewer.

Screencasty z roku 2016/2017 je možné nájsť na stránke: http://paz1a.ics.upjs.sk/2016/Prednasky/Prednasky