Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 13:30-15:55 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na každej prednáške sa robí informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

0. prednáška (18.9.2017): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (18.9.2017): Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)

2. prednáška (25.9.2017): Premenné a podmienky

3. prednáška (2.10.2017): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (9.10.2017): Znaky, reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (16.10.2017): Polia

6. prednáška (23.10.2017): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (30.10.2017): Výnimky (1. časť), adresáre a zapisovanie do súborov

8. prednáška (6.11.2017): Čítanie zo súborov

9. prednáška (13.11.2017): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (20.11.2017): Dedičnosť a polymorfizmus

11. prednáška (27.11.2017): Modifikátory, rozhrania a usporadúvanie

12. prednáška (4.12.2017): Java Collections Framework

13. prednáška (11.12.2017): Vlastné výnimky, "static", JavaDoc, buildovanie v Mavene


Bezplatné programy pre otvorenie pdf a pptx súborov pre platformu Windows:

  • Pre otvorenie súborov vo formáte pdf môžete použiť program Adobe Reader.
  • Pre otvorenie súborov vo formáte pptx môžete použiť program MS Powerpoint Viewer.

Screencasty z roku 2016/2017 je možné nájsť na stránke: http://paz1a.ics.upjs.sk/2016/Prednasky/Prednasky