Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 12:35-15:00 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na prednáške sa môže spraviť informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

0. prednáška (16.9.2019): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (16.9.2019): Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)

2. prednáška (23.9.2019): Premenné a podmienky

3. prednáška (30.9.2019): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (7.10.2019): Znaky, reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (14.10.2019): Polia

6. prednáška (21.10.2019): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (4.11.2019): Výnimky (1. časť), adresáre a zapisovanie do súborov

8. prednáška (11.11.2019): Čítanie zo súborov

9. prednáška (18.11.2019): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (25.11.2019): Dedičnosť a polymorfizmus

11. prednáška (2.12.2019): Java Collections Framework

12. prednáška (9.12.2019): Modifikátory, rozhrania a usporadúvanie

13. prednáška (16.12.2019): Vlastné výnimky, JavaDoc, buildovanie v Mavene a ďalšie užitočné veci