Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 12:35-15:00 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút) plus dve 5 minútové prestávky.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na prednáške sa môže spraviť informatívna prezenčka (len pre štatistické účely). Kvôli situácii s CODVID-19 budú prezenčky asi povinné na všetkých univerzitných aktivitách.

0. prednáška (20.9.2021): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (20.9.2021): Úvod do Javy a JPAZu (alebo skoro celé PAZ1a v jednej prednáške)

2. prednáška (27.9.2021): Premenné a podmienky

3. prednáška (4.10.2021): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (11.10.2021): Znaky, reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (18.10.2021): Polia

6. prednáška (25.10.2021): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (8.11.2021): Výnimky (1. časť), adresáre a zapisovanie do súborov

8. prednáška (15.11.2021): Čítanie zo súborov

9. prednáška (22.11.2021): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (29.11.2021): Dedičnosť a polymorfizmus

11. prednáška (6.12.2021): Java Collections Framework

12. prednáška (13.12.2021): Modifikátory, rozhrania a usporadúvanie

13. prednáška (20.12.2021): Vlastné výnimky, JavaDoc, buildovanie v Mavene a ďalšie užitočné veci