Polsemestrálny test

Polsemestrálny test sa bude konať 4.11.2021 (štvrtok) počas cvičenia.

Podmienkou účasti na Midterm-e je získanie aspoň 5 bodov z prvých 5 sád domácich zadaní.

Zadanie: Midterm2021-2.pdf
Oficiálny ťahák: MidtermTahak.pdf

Odporúčaná príprava:

Čo si odporúčame priniesť:

 • vedomosti, zručnosti
 • niečo na písanie/maľovanie - kresliace pero; papier na písanie/maľovanie,
  • Pozn: zadanie a vytlačený oficiálny ťahák bude poskytnutý v papierovej forme.

Pred začiatkom testu:

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je 80 minút, resp. do času ukončenia cvičení o 11:20,
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam.
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • úlohy sa odovzdávajú cez Moodle (bez nároku na možnosť spustenia automatickej evaluácie),
  • dôležité je pamätať si svoje heslo do Moodle (nezabudnite, že počas midtermu sa nebudete vedieť prihlásiť do mailovej schránky).

Poznámky:

 • Neočakáva sa, že zdrojový kód bude komentovaný, t.j. aj nekomentovaný kód je plne akceptovateľný bez akejkoľvek bodovej straty.
 • Očakáva sa, že odoslaný zdrojový kód bude formátovaný.
 • Odporúčanie z minulých rokov: Prečítajte si zadania všetkých úloh a najprv riešte jednoduchšie a časovo menej náročné úlohy.

Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začiatkom!