Polsemestrálny test

Polsemestrálny test sa bude konať 30.10.2019 (streda) počas cvičenia.

Zadanie: Midterm2019.pdf
Oficiálny ťahák: MidtermTahak.pdf

Odporúčaná príprava:

Čo si odporúčame priniesť:

 • vedomosti, zručnosti
 • niečo na písanie/maľovanie - kresliace pero; papier na písanie/maľovanie, zadanie a vytlačený oficiálny ťahák bude poskytnutý

Pred začiatkom testu:

 • Dozor vás usadí ku PC podľa zasadacieho poriadku (nie je možné používať vlastný notebook).
 • Zapnite PC - v prípade technických problémov, čo najskôr kontaktujte dozor.
 • Stiahnite si Monitorovací softvér a spustite ho.
  • Ako server uveďte: https://paz1a.ics.upjs.sk/test/
  • Kliknite na Pripojiť
  • Vyplňte svoje meno, vyberte svoju skupinu a miestnosť.
 • Zapnite Eclipse a vytvorte si prázdny Workspace (najjednoduchšie je zvoliť FileSwitch WorkspaceOther... a tam cez Browse si vybrať nejaký prázdny a zapamätateľný adresár.
 • Vytvorte si nový projekt (odporúča sa archetyp jpaz2-archetype-quickstart).
 • V ďalšom okne alebo na ďalšej karte si otvorte stránku http://lms.ics.upjs.sk a prihláste sa do Moodle.
 • Prečítajte si pravidlá a poznámky (nižšie).
 • Zavolajte dozor - dozor overí, či máte prázdny workspace len s novovytvoreným projektom a tiež, či vám beží monitorovací softvér. V okne monitorovacieho sofvéru kliknite na tlačidlo Začať test.

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je 80 minút, resp. do času ukončenia cvičení o 11:20,
 • mobilné telefóny a hodinky sú vypnuté alebo v tichom režime - elektronické zariadenia musia byť počas testu odložené mimo dosah (nie na stole alebo stoličke)
 • počas písomky nie je dovolené používať žiadne elektronické zdroje, internet je blokovaný s výnimkou:
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
  • dozor zavoláte zdvihnutím ruky,
  • v prípade opustenia miestnosti pred vypršaním času na test informujte dozor o dôvode (návšteva WC pri PC učebniach, ukončenie testu, zanechanie štúdia, ...).
 • počas celého testu je aktívny monitorovací softvér,
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály okrem oficiálneho ťaháku,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam. Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani súbory, okrem tried:
  • Midtermarka
  • MidtermPane
  • Launcher
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • úlohy sa odovzdávajú cez Moodle (bez nároku na možnosť spustenia automatickej evaluácie),
  • dôležité ja pamätať si svoje heslo do Moodle (nezabudnite, že počas midtermu sa nebudete vedieť prihlásiť do mailovej schránky).

Poznámky:

 • Neočakáva sa, že zdrojový kód bude komentovaný, t.j. aj nekomentovaný kód je plne akceptovateľný bez akejkoľvek bodovej straty.
 • Očakáva sa, že odoslaný zdrojový kód bude formátovaný.

Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začiatkom!