Cvičenia a študijné skupiny predmetu PAZ1a

Cvičenia predmetu PAZ1a sú pre študentov nepovinné, ich celkový rozsah je 2+2 vyučovacích hodín a sú organizované ako:

 • 2 hodiny (streda 8:00-09:30, počítačové učebne SA1C03, SA1C04, SA1C05)
  • dôraz je na individuálnu prácu študentov spojenú so spoločnou diskusiou o riešení úloh a praktickou demonštráciou možného riešenia cvičiacim
  • riešia sa jednoduchšie úlohy
 • 2 hodiny (štvrtok 09:50-11:20, počítačové učebne SA1C03, SA1C04, SA1C05)
  • dôraz je na prácu študentov v menších skupinách, frontálna demonštrácia riešenia nie je pri každej úlohe
  • riešia sa štandardné a náročnejšie úlohy

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Študijné skupiny

Študenti predmetu PAZ1a sú rozdelení do 3 študijných skupín.

Rozdelenie miestností pre študijné skupiny:

 • Skupina A (cvičiaci Šebej):
  • učebňa: SA1P03 (P/03)
 • Skupina B (cvičiaci Opiela):
  • učebňa: SA1P04 (P/04)
 • Skupina C (cvičiaci Szoplak):
  • učebňa: SA1P05 (P/05)