Cvičenia a študijné skupiny predmetu PAZ1a

Cvičenia predmetu PAZ1a sú pre študentov povinné, ich celkový rozsah je 2+2 vyučovacích hodín a sú organizované ako:

 • 2 hodiny (utorok 13:30-15:00, počítačové učebne)
  • dôraz je na individuálnu prácu študentov spojenú so spoločnou diskusiou o riešení úloh a praktickou demonštráciou možného riešenia cvičiacim
  • riešia sa jednoduchšie úlohy
 • 2 hodiny (štvrtok 9:50-11:20, počítačové učebne)
  • dôraz je na prácu študentov v menších skupinách, frontálna demonštrácia riešenia nie je pri každej úlohe
  • riešia sa štandardné a náročnejšie úlohy

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Študijné skupiny

Študenti predmetu PAZ1a sú rozdelení do 3 študijných skupín. Každá skupina má spravidla dvoch cvičiacich:

 • "hlavný" cvičiaci
  • zodpovedá za výučbu a vedie výučbu v študijnej skupine a je hlavným kontaktom pre študentov tejto skupiny
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní
 • "pomocný" cvičiaci
  • spolupracuje na výučbe počas cvičení (spravidla rieši vzniknuté problémy jednotlivcov)
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní

Rozdelenie miestností pre študijné skupiny:

 • Skupina A (cvičiaci Galčík):
  • učebňa: SA1P04 (P/04)
 • Skupina B (cvičiaci Nikorovič+Bednárová):
  • učebňa: SA1P03 (P/03)
 • Skupina C (cvičiaci Opiela):
  • učebňa: SA1P05 (P/04)