Mailing list, informácie a komunikácia

Je pre nás dôležité, aby študenti a vyučujúci boli navzájom partnermi v procese výučby, t.j. aby existovala vzájomná komunikácia a spolupráca, ktorej cieľom je naučiť sa niečo nové a osvojiť si potrebné algoritmicko-programátorské zručnosti na strane študentov. S využitím moderných nástrojov je možné zabezpečiť efektívnu výmenu potrebných informácií a komunikáciu aj v čase mimo prezenčnej výučby.

Čo robiť, keď potrebujem poradiť alebo mám problém?

Predmet PAZ patrí k tým náročnejším predmetom. Ľahko sa preto počas štúdia môže stať, že sa dostanete do situácie, kedy potrebujete poradiť alebo si s niečim neviete dať rady. V takejto situácii sa určite treba pýtať a nečakať, že sa to vyrieši samo.

 • Kedy sa pýtať?
  • Ak máte nejaký problém alebo otázku, skúste najprv hľadať riešenie alebo odpoveď sám/sama. Môžete sa spýtať kolegu (pozor na aktuálne domáce zadania), hľadať odpoveď na stránke predmetu (zdrojové kódy z cvičení, slajdy, učebný text, ...), googliť, hľadať v archíve mailing-listu, či v archíve dávnejšieho diskusného fóra. Inými slovami podniknite nejaké kroky, pri ktorých sa určite niečo nové naučíte alebo dozviete. Ak v rozumnom čase nemáte riešenie alebo odpoveď, alebo máte pochybnosti o ich správnosti, treba kontaktovať vyučujúcich alebo sa spýtať verejne.
 • Koho/kde sa pýtať?
  • Všetko záleží od problému. Ak máte všeobecnú otázku k organizácii, domácim zadaniam, resp. k čomukoľvek, kde je predpoklad, že to zaujíma aj ďalších, pošlite otázku na predmetový mailing-list. Je tu predpoklad rýchlej reakcie - či už od spolužiakov, či niekoho z vyučujúcich. V opačnom prípade kontaktujte svojich vyučujúcich (e-mailom alebo osobne) - v prvom rade svojich cvičiacich, v druhom rade aj prednášajúcich.
  • Upozornenie: E-mail zaslaný na verejný mailing-list príde všetkým osobám prihláseným na mailing-list. Rozmyslite si preto, čo všetko pošlete na mailing-list. Napr. nie je rozumné chváliť sa na mailing-liste zdrojovým kódom svojho riešenia aktuálneho domáceho zadania (áno, aj také sa už stalo), pretože výsledkom budú kroky, pre ktoré vás spolužiaci nebudú mať v obľube.
 • Ako sa pýtať?
  • Teraz nejde o to, že slušne a s dodržaním zásad netikety. Problém, resp. otázku, čo najpresnejšie popíšte, prípadne popíšte aj kroky, ktoré ste podnikli na nájdenie riešenia ("čo som skúsil a nefungovalo") - iba tak je šanca na skoré riešenie, resp. odpoveď. Konštatovanie "nefunguje mi XYZ " dá druhej strane príliš málo informácii, aby vám vedela pomôcť.

Ako posielať e-maily?

Pri prijímaní e-mailov sa neraz stane, že e-mail nespĺňa základné požiadavky slušnej elektronickej komunikácie. Samozrejme od študenta VŠ sa očakáva, že si na tieto požiadavky dá pozor. Preto, prosím pred odoslaním e-mailu skontrolujte:

 • Je uvedený stručný predmet (subject) e-mailu?
  • Pozor na zabudnutý predmet.
 • Je adresát podpísaný vlastným menom?
  • Ak dostanete e-mail z adresy ddd1990@gmail.com, ktorý nie je podpísaný, príjemca netuší, kto e-mail odoslal.

Sociálne siete a PAZ1a?

PAZ1a neignoruje ani sociálne siete. Vzhľadom na nemalý počet pravidelných používateľov Facebooku z radov študentov, má predmet PAZ aj svoju facebookovú stránku https://www.facebook.com/upjs.paz.