Mailing list, informácie a komunikácia

Je pre nás dôležité, aby študenti a vyučujúci boli navzájom partnermi v procese výučby, t.j. aby existovala vzájomná komunikácia a spolupráca, ktorej cieľom je naučiť sa niečo nové a osvojiť si potrebné algoritmicko-programátorské zručnosti na strane študentov. S využitím moderných nástrojov je možné zabezpečiť efektívnu výmenu potrebných informácií a komunikáciu aj v čase mimo prezenčnej výučby.

Komunikačné nástroje a videokonferenčné nástroje počas dištančnej výuky

Aj počas dištančnej výuky sa hlavné komunikačné kanáli nemenia. Na hromadnú komunikáciu sa bude používať mailing list a tak isto bude prebiehať individuálna komunikácia mailom. Okrem toho na predmete PAZ1a pribudne na pokrytie prednášok a cvičení počas dištančnej výuky program VIBE. Detailný postup nájdete na konci tejto stránky v kategórii VIBE.

Čo robiť, keď potrebujem poradiť alebo mám problém?

Predmet PAZ patrí k tým náročnejším predmetom. Ľahko sa preto počas štúdia môže stať, že sa dostanete do situácie, kedy potrebujete poradiť alebo si s niečim neviete dať rady. V takejto situácii sa určite treba pýtať a nečakať, že sa to vyrieši samo.

 • Kedy sa pýtať?
  • Ak máte nejaký problém alebo otázku, skúste najprv hľadať riešenie alebo odpoveď sám/sama. Môžete sa spýtať kolegu (pozor na aktuálne domáce zadania), hľadať odpoveď na stránke predmetu (zdrojové kódy z cvičení, slajdy, učebný text, ...), googliť, atď. Inými slovami podniknite nejaké vlastné kroky. Ak v rozumnom čase nemáte riešenie alebo odpoveď, alebo máte pochybnosti o ich správnosti, treba kontaktovať tútorov, vyučujúcich alebo sa spýtať verejne.
  • Pozor, už viac ráz sme zažili, keď sa začali šíriť rôzne nekorektné informácie (zvyčajne k organizácii hodnotiacich aktivít). Ak máte informáciu od kolegu, pýtajte sa ho aj na zdroj. Nebojte sa overiť korektnosť informácie.
 • Koho sa pýtať?
  • Ak máte všeobecnú otázku k organizácii, domácim zadaniam, resp. k čomukoľvek, kde je predpoklad, že to zaujíma aj ďalších, pošlite otázku na predmetový mailing-list. Je tu predpoklad rýchlej reakcie - či už od spolužiakov, či niekoho z vyučujúcich. Overte si ale najprv, že požadovaná informácia už nie je niekde zverejnená.
  • Ak máte otázku k organizácii cvičení, hodnoteniam, atď. na úrovni konkrétnej skupiny, kontaktujte svojho cvičiaceho. Cvičiaci je váš prvý kontakt vo všetkých situáciach, ktoré sa týkajú vás a nemajú globálnejší dosah. To sa netýka situácii manažovaných centrálne (napr. polsemestrálne testu, záverečné testu, atď.) - vtedy kontaktujte prednášajúcich.
  • Ak potrebujete radu alebo usmernenie ohľadom štúdia či už v rámci PAZka alebo všeobecne, obráťte sa na niektorého z tútorov. Sú to vaši kolegovia a nejaký ten ročník skúsenejší.
 • Akou formou sa pýtať?
  • Preferovná je elektronická (ideálne e-mailová) komunikácia. Nebojte sa riešiť veci e-mailom. Viete ich tak riešiť ihneď, asynchrónne (nemusíte sa s protistranou dohadovať na spoločnom mieste a čase), máte záznam z komunikácie, ku ktorému sa viete vrátiť a pripomenúť si obsah.
  • Ak už niečo potrebujete poriešiť osobne, alebo osobné riešenie považujete za časovo efektívnejšie pre vás i protistranu, dohodnite si čas a miesto stretnutie vopred. Väčšina členov v PAZ1a tíme má flexibilný pracovný čas alebo pracuje vzdialene.
  • E-maily nemusíte posielať len jednej osobe. Napríklad pri komunikácii s prednášajúcimi je najlepšie uviesť medzi adresátov oboch prednášajúcich. Pokojne môžete poslať e-mail tútorovi a do kópie môžete uviesť cvičiaceho, ktorý môže odpoveď tútora neskôr doplniť.
  • Upozornenie: E-mail zaslaný na predmetový mailing-list príde všetkým osobám prihláseným na mailing-list. Rozmyslite si preto, čo všetko pošlete na mailing-list. Napr. nie je rozumné chváliť sa na mailing-liste zdrojovým kódom svojho riešenia aktuálneho domáceho zadania (áno, aj také sa už stalo), pretože výsledkom budú kroky, pre ktoré vás spolužiaci nebudú mať v obľube.
 • Ako sa pýtať?
  • Teraz nejde o to, že slušne a s dodržaním zásad netikety. Problém, resp. otázku, čo najpresnejšie popíšte, prípadne popíšte aj kroky, ktoré ste podnikli na nájdenie riešenia ("čo som skúsil a nefungovalo") - iba tak je šanca na skoré riešenie, resp. odpoveď. Konštatovanie "nefunguje mi XYZ" dá protistrane príliš málo informácii, aby vám vedela pomôcť.

Ako posielať e-maily?

Pri prijímaní e-mailov sa neraz stane, že e-mail nespĺňa základné požiadavky slušnej elektronickej komunikácie. Samozrejme od študenta VŠ sa očakáva, že si na tieto požiadavky dá pozor. Preto, prosím pred odoslaním e-mailu skontrolujte:

 • Je uvedený stručný predmet (subject) e-mailu?
  • Pozor na zabudnutý predmet.
 • Je adresát podpísaný vlastným menom?
  • Ak dostanete e-mail z adresy ddd1990@gmail.com, ktorý nie je podpísaný, príjemca netuší, kto e-mail odoslal.

Sociálne siete a PAZ1a?

PAZ1a neignoruje ani sociálne siete. Vzhľadom na nemalý počet pravidelných používateľov Facebooku z radov študentov, má predmet PAZ aj svoju facebookovú stránku https://www.facebook.com/upjs.paz. Oproti minulosti je ale primárnou komunikačnou platformou e-mail a predmetový mailing-list.

VIBE

 • Stiahnutie a inštalácia
  • Program si môžete stiahnuť zo stránky https://vibe.ezuce.com/download/
  • Vyberte si verziu podľa vašho operačného systému.
  • Po stiahnutí si VIBE nainštalujte (inštalácia je štandardna).
 • Prihlásenie
  1. Po spustení aplikácie VIBE kliknete na "Join a Meeting".
  2. V prvom okienku vyplníte číslo meetingu, podľa vašej skupiny alebo prednášky. Čísla meetingov prisluchajúce skupinám a prednáške dostanete mailom. V druhom okienku vyplnite meno pod ktorým vás všetci uvidia v meetingu. Následne kliknete na "Join".
  3. Ak má meeting aj prístupové heslo, tak je nutné ho zadať.