Vyučujúci - PAZ1a tím

Administrátor predmetu:

  • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Prednášajúci:

  • RNDr. Juraj Šebej, PhD.
  • RNDr. Miroslav Opiela

Cvičiaci:

  • RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
  • RNDr. Miroslav Opiela
  • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Pomocní cvičiaci:

  • Mgr. Šimon Horvat
  • Mgr. Gabriela Vozáriková

E-mailový kontakt:

  • cvičiaci používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@upjs.sk
  • pomocní cvičiaci používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk