Vyučujúci - PAZ1a tím

Administrátor predmetu:

 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Prednášajúci:

 • RNDr. Miroslav Opiela, PhD.
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Cvičiaci:

 • RNDr. Miroslav Opiela, PhD.
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.
 • Mgr. Zoltán Szoplák

Pomocní cvičiaci:

 • Mgr. Eva Markova
 • Mgr. Ondrej Spišák
 • Mgr. Viktor Pristáš

Študentské pomocné sily:

 • Bc. Dominika Kotlárová
 • Volodymyr Vovchyk

E-mailový kontakt:

 • cvičiaci používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@upjs.sk
 • pomocní cvičiaci a študentské pomocné sily používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk