Registrácia na PAZ1a 2017/2018

Údaje vyplňte prosím korektne, pretože na ich základe budú vytvárané kontá v LMS Moodle (nevyhnutné pre odovzdávanie riešení domácich zadaní):

  • Pri vyplňovaní formulára použite diakritiku (mäkčene a dĺžne).
  • Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť e-mailovej adresy. Uveďte e-mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujete a používate - s touto adresou bude prepojené konto v LMS Moodle. Ak nemáte žiadnu e-mailovú adresu, môžete využiť službu http://mail.google.com/.

Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Študijný program:

Údaje a preferencie pre zaradenie do skupiny (netýka sa externistov):

Na cvičeniach môžem (a chcem) používať svoj notebook.
Predmet PAZ1a mám opätovne zapísaný (cieľom je, aby opakujúci boli rovnomerne vo všetkých skupinách).

Preferovaná skupina:

Poznámka:

Môžete uviesť napr. náhradnú preferovanú skupinu v prípade, že by preferovaná skupina bola kapacitne obsadená, alebo akékoľvek iné dôležité informácie ovplyvňujúce Vašu účasť na výučbe predmetu PAZ1a.