PAZ1a na fotografiách

Zbierku fotografií z aktivít súvisiacich s predmetmi PAZ1a a PAZ1b možno nájsť na oficiálnej Facebook stránke Ústavu informatiky: