Často kladené otázky (FAQ) k predmetu PAZ1a

Na tomto mieste sú zhromaždené najčastejšie otázky týkajúce sa predmetu PAZ1a a odpovede na ne.

Je predmet PAZ1a náročný?

Už samotné štúdium informatiky, či matematiky patrí k tým náročnejším. Dôvodom je to, že "učivo" sa nestačí len mechanicky naučiť, ale treba mu rozumieť a vedieť ho aj prakticky aplikovať. Programovanie, o ktorom je predmet PAZ1a, je zručnosťou. A zručnosť získate jedine poctivým tréningom (=sadnúť si za počítač a programovať). V závislosti od predošlých skúseností a osobných zručností môže byť tento tréning dosť časovo náročný - odtiaľ asi pochádza mýtus o náročnosti predmetu PAZ1a. Poctivou, zodpovednou a priebežnou prácou počas semestra nie je problém získať hodnotenie A - bez ohľadu na to, či ste už predtým programovali alebo nie.

Aká je úspešnosť na predmete PAZ1a?

PAZ1a počas zimného semestra v akademickom roku 2010/2011 úspešne absolvovalo 52 študentov zo 78 študentov (66%), ktorí na začiatku letného semestra ešte nemali ukončené štúdium. Z týchto 52 študentov získalo 16 hodnotenie A a 6 hodnotenie B. Tieto čísla sú však len štatistika, ktorá nehovorí nič o konkrétnych jednotlivcoch a úspešnosti v iný akademický rok. Samozrejme, čím bude úspešnosť vyššia, tým viac budú všetci členovia PAZ1a tímu potešení, keďže ich práca počas semestra priniesla svoje výsledky. Záleží nám na tom, aby každý študent, ktorý má záujem na sebe pracovať, predmet PAZ1a úspešne absolvoval. Aj preto v prípade záujmu organizujeme workshopy, no predovšetkým sa snažíme o zodpovednú, otvorenú a modernú výučbu. Veľkou výhodou, ktorú ponúka PAZ1a, sú malé študijné skupiny, kde nehrozí, že sa študent so svojimi problémami "stratí v dave". Na druhej strane, nutným predpokladom pre úspešné zvládnutie predmetu PAZ1a je to, aby študent aj predmet chcel úspešne zvládnuť a bol pripravený investovať čas do zodpovednej prípravy počas celého semestra.

Potrebujem mať svoj vlastný počítač kvôli PAZ1a?

Predpokladom pre zvládnutie predmetu PAZ1a je priebežná práca počas semestra, ktorá spočíva najmä v samostatnom riešení domácich zadaní. A k tomu je potrebný samozrejme počítač. Termíny odovzdávania riešení úloh sú nastavené tak, aby pokrývali aspoň jeden celý víkend, t.j. aby mimokošickí študenti mohli použiť napríklad počítače (a pokoj) doma, keď idú domov na víkend. Ak nemáte vlastný počítač alebo notebook môžete využiť počítače v Nonstop učebni (oproti P/03) v čase, keď tam nie je výučba.

Stačí sa na predmet PAZ1a pripravovať až v skúškovom?

Častým mýtom je, že študent VŠ si môže úžívať študentský život počas celého semestra a stačí "zabrať" len v skúškovom (napr. učím sa celú noc pred skúškou). Toto môže platiť v prípade iných škôl, odborov, či predmetov. Na PAZ1a to určite neplatí. Programovať sa nedá naučiť zo dňa na deň, je to výsledok systematickej prípravy (tako ako v prípade každej zručnosti: plávanie, šoférovanie, maľovanie, ...). Obzvlášť v prvom ročníku má študent tendenciu odkladať študijné povinnosti na neskôr (je to klasický syndróm pri prechode zo stredoškolského systému štúdia na vysokoškolský). Aj preto je hodnotenie predmetu PAZ1a postavené tak, aby boli študenti motivovaní k priebežnej príprave počas celého semestra (či už vo forme domácich zadaní alebo písomiek). Pri priebežnej príprave je potom už veľmi jednoduché úspešne ukončiť predmet PAZ1a.

Zvládnem predmet PAZ1a, ak som ešte nikdy predtým neprogramoval(a)?

Samozrejme. Výučba predmetu PAZ1a nepredpokladá žiadne predošlé programátorské skúsenosti. Ide sa pekne od základov (je však treba povedať, že tempo je podstatne vyššie než zvykne bývať na stredných školách). Od študenta sa očakávajú základné zručnosti práce s počítačom (na úrovni písania v textovom editore, práce s adresármi, kopírovanie súborov, práca s internetom a e-mailom) a jednoduchá stredoškolská matematika. So splnením týchto predpokladov doposiaľ neboli problémy. Študenti, ktorí už programovali, sú v miernej výhode, keďže viaceré koncepty (cykly, premenné, ...) sú im už známe. Na druhej strane, z predošlých semestrov máme viacero príkladov, kedy študent bez akýchkoľvek predošlých programátorských skúseností (vďaka zodpovednej príprave) ďaleko predbehol svojich kolegov (aj takých, ktorí prišli z kvalitných škol s dobrou informatickou prípravou).

Už som programoval(a) na strednej škole, naučím sa na PAZ1a niečo nové?

Programovacím jazykom PAZ1a je Java. Dôraz sa kladie na objektovo-orientované programovanie (OOP). OOP a ani Java sa nezvyknú vyučovať na stredných školách.

Upozornenie: Zvykne sa stávať, že študenti s predošlými programátorskými skúsenosťami predmet PAZ1a zanedbajú (v úvodné týždne všetko vyzerá jednoducho a zdá sa to ako "detské" programovanie) a v dôsledku toho majú neskôr problémy jednoducho úspešne absolvovať predmet (bojujú o body, končia so známkou v "horšej" škále hodnotenia D, či E).

Javu a OOP už perfektne ovládam. Povinné cvičenia z PAZ1a sú pre mňa strata času. Čo s tým?

Kontaktujte niektorého z prednášajúcich. Dohodneme alternatívny individuálny plán a podmienky hodnotenia (pravdepodobne však podmienka vypracovania a obhajoby projektu/domácich zadaní, účasti na polsemestrálnom a záverečnom praktickom teste ostane aj pri alternatívnom pláne - pre skúseného programátora sú to "minútové" záležitosti).

Máte iné otázky alebo problémy, ktoré treba riešiť? Dajte nám o nich vedieť cez predmetový mailing-list alebo e-mailom.