What will be possible tomorrow? You decide!


Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1a, prvého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

Záverečné praktické testy:

Projekty:

  • termín na odovzdanie: 10.2.2015 (23:59)
  • termín prezentácií: 12.2.2015 (15:00)

Zápis hodnotení v AISe

  • Hodnotenia za predmet PAZ1a sú zapisované ihneď po poslednej aktivite predmetu (4. termín záverečného praktického testu alebo obhajoby projektov - čo bude neskôr).
  • Ak potrebujete mať z nejakých dôvodov hodnotenie v AISe zapísané skôr, treba e-mailom kontaktovať Františka Galčíka.

Čo by ste mali spraviť pre efektívny prístup k informáciám:

  • Odporúčame začať aktívne používať nejakú RSS čítačku (viac na podstránke Nástroje komunikácie) a eventuálne sa zaregistrovať na diskusnom fóre Ústavu informatiky (ak máte tú potrebu, tak aj pod pseudonymom).
  • Pozrite si jednotlivé podstránky na stránkach predmetu PAZ1a, aby ste si zvolili čo najlepšiu študijnú stratégiu. Odporúčame pozrieť si podmienky hodnotenia, FAQ, základné informácie o predmete, odporúčania študentov z predošlých rokov, informácie o PAZ workshopoch ...

Archív PAZ1a