RSS, predmetové diskusné fórum, komunikácia

Je pre nás dôležité, aby študenti a vyučujúci boli navzájom partnermi v procese výučby, t.j. aby existovala vzájomná komunikácia a spolupráca, ktorej cieľom je naučiť sa niečo nové a osvojiť si potrebné algoritmicko-programátorské zručnosti na strane študentov. S využitím moderných nástrojov je možné zabezpečiť efektívnu výmenu potrebných informácií a komunikáciu aj v čase mimo prezenčnej výučby.

Čo robiť, keď potrebujem poradiť alebo mám problém?

Predmet PAZ patrí k tým náročnejším predmetom. Ľahko sa preto počas štúdia môže stať, že sa dostanete do situácie, kedy potrebujete poradiť alebo si s niečim neviete dať rady. Odporúčanú postup (ak nerátame "opýtam sa kolegu") je nasledovný:

 1. Pozrite sa, či sa riešenie problému alebo hľadaná informácia nenachádza na stránke predmetu.
 2. Pozrite sa, či sa problém už nediskutoval v predmetovom diskusnom fóre http://forum.ics.upjs.sk/viewforum.php?f=10.
 3. Ak problém ešte nebol diskutovaný, spýtajte sa na predmetovom diskusnom fóre (pre vkladanie príspevkov treba byť zaregistrovaný). S veľkou pravdepodobnosťou dostanete rýchlu odpoveď - či už od niektorého z vyučujúcich alebo od kolegov-študentov. Hlavným dôvodom na uprednostňovanie diskusného fóra ako komunikačného prostriedku je to, že ak máte problém, je veľká šanca, že podobný problém majú aj ďalší (jedna odpoveď tak pomôže nielen jednému ale viacerým).
  • Ak je problém veľmi špecificky a nevhodný pre diskusné fórum, kontaktujte vhodného vyučujúceho (či už svojho cvičiaceho, prednášajúceho alebo administrátora predmetu) - či už mailom alebo osobne.

Poznámky k predmetovému diskusnému fóru:

 • Ak máte obavy pýtať sa alebo prispievať na fórum pod vlastným menom, môžete sa na fórum zaregistrovať pod pseudonymom.
 • Nicky vyučujúcich na predmetovom fóre: FeroG (F. Galčík), gursky (P. Gurský), alef0 (R. Novotný).
 • Nezverejňujte na fóre zdrojové kódy (ani čiastkových) riešení úloh aktuálnych sád domácich zadaní.
 • Používajte RSS čítačku (viac nižšie).

Ako byť informovaný o aktuálnom dianí?

Aby ste nemuseli pravidelne navštevovať a kontrolovať webové stránky predmetu a diskusného fóra, o novinkách (nové oznamy, nové príspevky v diskusnom fóre) môžete byť informovaný prostredníctvom RSS kanálov. Na čítanie RSS kanálov potrebujete špeciálny program - RSS čítačku.

Dostupné RSS čítačky:

 • Aký program použiť - článok s prehľadom RSS čítačiek
 • Podpora RSS kanálov je súčasťou viacerých webových prehliadačoch (napr. Firefox, Opera, ...)

RSS kanály:

Ako posielať e-maily?

Pri prijímaní e-mailov sa neraz stane, že e-mail nespĺňa základné požiadavky slušnej elektronickej komunikácie. Samozrejme od študenta VŠ sa očakáva, že si na tieto požiadavky dá pozor. Preto, prosím pred odoslaním e-mailu skontrolujte:

 • Je uvedený stručný predmet (subject) e-mailu?
  • Pozor na zabudnutý predmet.
 • Je adresát podpísaný vlastným menom?
  • Ak dostanete e-mail z adresy ddd1990@gmail.com, ktorý nie je podpísaný, príjemca netuší, kto e-mail odoslal.

Sociálne siete a PAZ1a?

PAZ1a neignoruje ani sociálne siete. Vzhľadom na nemalý počet pravidelných používateľov Facebooku z radov študentov, má predmet PAZ aj svoju facebookovú stránku https://www.facebook.com/upjs.paz. Odkazy na najdôležitejšie oznamy sú zverejňované aj na tejto stránke. Preferované komunikačné médium je však predmetové diskusné fórum.