Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v pondelky v čase 16:15-18:45 v prednáškovej miestnosti SA1A1 (bývalá P/01, stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút). Počas prednášky je 5 minútová a 10 minútová prestávka.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na každej prednáške sa robí informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

0. prednáška (16.9.2013): Úvodné informácie a podmienky hodnotenia

1. prednáška (16.9.2013): Úvod do Javy a JPAZu

2. prednáška (23.9.2013): Premenné a podmienky

3. prednáška (30.9.2013): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (7.10.2013): Reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (14.10.2013): Polia

6. prednáška (21.10.2013): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (28.10.2013): Výnimky (1. časť), adresáre a súbory

8. prednáška (4.11.2013): Riešenia midtermu a súbory prakticky

9. prednáška (11.11.2013): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (18.11.2013): Dedičnosť a polymorfizmus

11. prednáška (30.11.2012): Abstrakné triedy a metódy, interfejsy, balíky, modifikátory viditeľnosti, triedenie

12. prednáška (2.12.2013): Java Collections Framework

13. prednáška (9.12.2013): Výnimky (2.časť), statické metódy a premenné, konštanty, jar-y, JavaDoc


Bezplatné programy pre otvorenie pdf a pptx súborov pre platformu Windows:

  • Pre otvorenie súborov vo formáte pdf môžete použiť program Adobe Reader.
  • Pre otvorenie súborov vo formáte pptx môžete použiť program MS Powerpoint Viewer.

Videozáznamy z prednášok

Vzhľadom na technické problémy pravdepodobne nebude možné realizovať videozáznamy z prednášok. Pre záujemcov o videozáznamy odporúčame pozrieť si videozáznamy z minuloročných archívov:

Videozáznam z prednášok je realizovaný pomocou aplikácie EVO. Spôsob zobrazenia jednotlivých obrazových zdrojov je možne zmeniť takto:

  1. kliknúť na ikonu webkamery vľavo hore
  2. vo vysunutom menu zvoliť Display modes
  3. v podmenu Display modes treba zvoliť Click to select alebo Select all