Odkazovač predmetu PAZ1a

Odkazovač slúži ako prostriedok získavania spätnej väzby z priebehu a organizácie výučby predmetu PAZ1a. Na čo ho môžete využiť:

  • vyjadriť sa k zámenám cvičiacich, priebehu cvičení, prednášok a workshopom,
  • upozorniť nás na problém vo výučbe (napr. je tu niečo, čo je nejasné, ale nevenuje sa tomu pozornosť),
  • upozorniť nás na preferované a naopak menej vítané výučbové aktivity v konkrétnych skupinách,
  • na informovanie nás o čomkoľvek, čo môže ovplyvniť realizáciu výučby predmetu PAZ1a.

Kto číta odoslané odkazy? Všetky odkazy sú smerované Ferovi Galčíkovi ako administrátorovi predmetu. V prípade, že sa odkaz týka konkrétnej skupiny, bude tento odkaz preposlaný cvičiacim príslušnej skupiny, resp. adresátovi uvedenému v odkaze.


Adresát odkazu:
Moja skupina:

Text odkazu: