ePAZ1a = PAZ1a pre študentov externého štúdia (AIbe)

Predmet ePAZ1a je ekvivalentom predmetu PAZ1a pre študentov externého štúdia aplikovanej informatiky (AIbe). V porovnaní s predmetom PAZ1a je časť výučby realizovaná dištančnou formou.

Organizácia výučby

Výučba predmetu ePAZ1a je realizovaná v nasledujúcej forme:

 • dištančná časť:
  • prednášky (na základe videozáznamu z prednášok predmetu PAZ1a)
  • samoštúdium študijných materiálov a riešenie úloh určených pre jednotlivé cvičenia
 • prezenčná časť:
  • ???

Cvičenia predmetu ePAZ1a sú ekvivalentom zlúčených teoretických a praktických cvičení predmetu PAZ1a a preto:

 • účasť na cvičeniach je povinná (na základe dohody je možný špeciálny režim pre študentov s potrebnými programátorskými skúsenosťami)
 • v úvode každého cvičenia sa píšu desaťminútovky (ekvivalent písomiek na teoretických cvičeniach predmetu PAZ1a)
 • očakáva sa, že študent na piatkovom cvičení si pozrel záznam z prednášky, prislúchajúce študijné materiály k prednáške a pokúsil sa samostatne vyriešiť úlohy z cvičení k danej prednáške

Cvičenia predmetu ePAZ1a sú synchronizované s výučbou predmetu PAZ1a.

Podmienky hodnotenia

Podmienky na získanie hodnotenia z predmetu ePAZ1a sú totožné s podmienkami hodnotenia predmetu PAZ1a s výnimkou toho, že automaticky sú ospravedlnené 3 neúčasti na cvičeniach (t.j. za neúčasť nie je bodová zrážka).