Cvičenia a študijné skupiny predmetu PAZ1a

Cvičenia predmetu PAZ1a sú pre študentov povinné, ich celkový rozsah je 2+2 vyučovacích hodín a sú organizované ako:

 • 2 hodiny (utorok 12:35-14:05, počítačové učebne)
  • dôraz je na individuálnu prácu študentov spojenú so spoločnou diskusiou o riešení úloh a praktickou demonštráciou možného riešenia cvičiacim
  • riešia sa jednoduchšie úlohy
 • 2 hodiny (štvrtok 7:05-8:35 alebo 10:45-12:15, počítačové učebne)
  • dôraz je na prácu študentov v menších skupinách, frontálna demonštrácia riešenia nie je pri každej úlohe
  • riešia sa štandardné a náročnejšie úlohy

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Študijné skupiny

Študenti predmetu PAZ1a sú rozdelení do ??? študijných skupín. Každá skupina má spravidla dvoch cvičiacich:

 • "hlavný" cvičiaci
  • zodpovedá za výučbu a vedie výučbu v študijnej skupine a je hlavným kontaktom pre študentov tejto skupiny
  • je prítomný na oboch cvičeniach
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní
 • "pomocný" cvičiaci
  • spolupracuje na výučbe počas cvičení (spravidla rieši vzniknuté problémy jednotlivcov)
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní

Rozdelenie miestností pre študijné skupiny:

 • Skupina A (cvičiaci Galčík):
  • utorok 12:35-14:05, (P/03)
   • skupina HInf v utorok 9:00-10:30 (P/07)
  • štvrtok 11:30-13:00, (P/03)
  • limit: 24
 • Skupina B (cvičiaci Gargalík):
  • utorok 12:35-14:05, (P/07)
  • štvrtok 10:45-12:15, (P/07)
  • limit: 16
 • Skupina C (cvičiaci Guniš):
  • utorok 12:35-14:05, (P/05)
  • štvrtok 7:05-8:35, (P/05)
  • limit: 13
 • Skupina D (cvičiaci Pero):
  • utorok 12:35-14:05, (P/02)
  • štvrtok 10:45-12:15, (P/02)
  • limit: 24 = 12 + 12 notebookárov (študenti preferujúci využiť vlastný notebook)
 • Skupina E (cvičiaci Šebej):
  • utorok 12:35-14:05, (P/04)
  • štvrtok 7:05-8:35, (P/04)
  • limit: 15