What will be possible tomorrow? You decide!


Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1a, prvého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

  • Termíny záverečných testov sú zverejnené, prihlasovanie je cez AIS.

Domáce zadania:

  • Ochrana proti "plagiátorstvu": Diskutujte a komunikujte o myšlienkach a spôsobe riešenia koľko chcete. Ale nikdy nepozerajte na zdrojové kódy riešení iných, ani nepíšte zdrojové kódy iným (týka sa len aktuálne otvorených úloh domácich zadaní). Ak chcete kolegom niečo vysvetliť (hoc aj so zdrojovým kódom), využite úlohy z minulých rokov alebo neriešené úlohy z cvičení.
  • Rada pre "záškodníkov": Ak chcete niekomu urobiť zle, alebo zabezpečiť, aby nespravil PAZko, pomáhajte mu so zdrojovými kódmi (=samotným programovaním) domácich zadaní. S veľkou pravdepodobnosťou potom zlyhá na písomkách, polsemestrálnom i záverečnom teste - a dosiahnete tak to, čo chcete. Práve kvôli vám sú predsa zavedené povinné minimá.

Čo by ste mali spraviť pre efektívny prístup k informáciám:

  • Odporúčame začať aktívne používať nejakú RSS čítačku (viac na podstránke Nástroje komunikácie) a eventuálne sa zaregistrovať na diskusnom fóre Ústavu informatiky (ak máte tú potrebu, tak aj pod pseudonymom).
  • Pozrite si jednotlivé podstránky na stránkach predmetu PAZ1a, aby ste si zvolili čo najlepšiu študijnú stratégiu. Odporúčame pozrieť si podmienky hodnotenia, FAQ, základné informácie o predmete, odporúčania študentov z predošlých rokov, informácie o PAZ workshopoch ...

Archív PAZ1a