What will be possible tomorrow? You decide!


Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1a, prvého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

PAZ1b:

Obhajoby projektov:

  • Informácie o projektoch
  • Najneskorší termín odovzdania: 6.2.2013 o 23:59
  • Obhajoby projektov: 8.2.2013 v P/01 od 13:00

Hodnotenie v AISe:

  • Hodnotenia z PAZ1a sa budú zapisovať do AISu až po uskutočnení 4. (ferbruárového) termínu záverečného praktického testu.

Čo by ste mali spraviť pre efektívny prístup k informáciám:

  • Odporúčame začať aktívne používať nejakú RSS čítačku (viac na podstránke Nástroje komunikácie) a eventuálne sa zaregistrovať na diskusnom fóre Ústavu informatiky (ak máte tú potrebu, tak aj pod pseudonymom).
  • Pozrite si jednotlivé podstránky na stránkach predmetu PAZ1a, aby ste si zvolili čo najlepšiu študijnú stratégiu. Odporúčame pozrieť si podmienky hodnotenia, FAQ, základné informácie o predmete, odporúčania študentov z predošlých rokov, informácie o PAZ workshopoch ...

Archív PAZ1a