Inštalácia Javy a Eclipse

Programovacím jazykom predmetom PAZ1a, PAZ1b a PAZ1c je Java. Na vývoj aplikácií v Jave môžeme používať rôzne vývojové prostredia. V minimalistickej verzii si vystačíme aj s obyčajným textovým editorom. Takéto programovanie by však bolo v dnešnej dobe zbytočne prácne. Je lepšie siahnuť po profesionálnych vývojových prostrediach, ktoré mnohé činnosti automatizujú. V predmetoch PAZ1a a PAZ1b budeme používať vývojové prostredie Eclipse. Neskôr v predmete PAZ1c sa zoznámite s prostredím NetBeans. Obe tieto vývojové prostredia, ako aj Java samotná, sú dostupné zdarma.

Java (JDK)

Na to, aby sme mohli v počítači pracovať s Java programami, je nutné "nainštalovať si Javu do počítača" (ak sa tak už nestalo). Je však treba rozlišovať medzi JRE a JDK:

 • Java Runtime Environment (JRE) - je kolekcia programov, ktoré umožňujú spúšťať Java programy,
 • Java Development Kit (JDK) - kolekcia programov, ktoré umožňujú vytvárať (kompilovať) Java programy, súčasťou JDK je aj JRE.

Kým väčšine používateľov stačí JRE (pre nich je synonymom Javy), my potrebujeme JDK, keďže Java programy chceme nielen spúšťať, ale aj vytvárať.

Postup inštalácie JDK:

 1. Stiahnite si Java SE Development Kit 7 zo stránky http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html.
  • Kliknutím na Accept License Agreement potvrdíte akceptovanie licenčných podmienok.
  • Ak používate 32-bitovú verziu Windows, zvoľte JDK pre Windows x86 .
  • Ak používate 64-bitovú verziu Windows, zvoľte JDK pre Windows x64 (Poznámka: verziu pre 32-bitové Windows možno spustiť aj na 64-bitových Windows).
  • Ak používate Linux, zvoľte si príslušné JDK (Linux x86 alebo Linux x64).
 2. Spustite stiahnutý inštalátor JDK. Inštaláciu môžete urobiť s prednastavenými voľbami (klikáte iba na "Next" a "Finish").

Eclipse

Eclipse je vývojové prostredie dostupné pre platformy Windows, Linux aj Mac OS. Primárne je určené na vývoj programov v Jave, avšak prostredníctvom zásuvných modulov (pluginov) ho možno rovnako dobre použiť aj na vývoj v C/C++, PHP a mnohých ďalších jazykoch.

Postup "inštalácie" Eclipse:

 1. Zo stránky http://www.eclipse.org/downloads/ stiahnite skomprimovaný (zazipovaný) Eclipse.
  • Na tejto stránke je viacero verzií. Odporúčame Eclipse Classic 3.7. vyberte si vhodnú verziu vzhľadom na používaný operačný systém (32-bitová vs. 64-bitová verzia).
 2. Eclipse sa neinštaluje. Stiahnutý súbor rozbaľte (rozzipujte) do vhodného adresára (napr. C:\Eclipse v prípade systému Windows).
 3. Vývojové prostredie Eclipse spustite súborom eclipse.exe vo Windows (ikonka súboru je veľká modrá bodka) alebo eclipse v Linuxe.
  • Odporúčame prvé spustenie až po nainštalovaní Javy (JDK).