Podmienky a pravidlá domácich zadaní

Zadania

Moodle

Na odovzdávanie riešení a manažovanie bodového zisku sa používa LMS Moodle (moodle.ics.upjs.sk).

Prihlasovacie údaje pre študentov boli vytvorené na základe registrácii na predmet PAZ1a:

  • Login (prihlasovacie meno) sa skladá z priezviska a prvého písmena mena - všetko malými písmenami a bez diakritiky. Študent Jožko Mrkvička má teda prihlasovacie meno mrkvickaj.
  • Heslo je možné získať na stránke Zabudnuté heslo. Na tejto stránke zadajte buď prihlasovacie meno alebo e-mail uvedený pri registrácii na predmet PAZ1a. Potvrdzovací e-mail a neskôr aj heslo budú zaslané na e-mailovú adresu.

Automatická evaluácia

Automatická evaluácia riešenia je spustená automaticky po odoslaní riešenia cez LMS Moodle. Výsledky automatickej evaluácie si môžete pozrieť v záložke "Submission view" (resp. "Odovzdané riešenia"). Pre zobrazenie tabuľky s výsledkami evaluácie je treba kliknúť na symbol [+] napravo od "Automatic evaluation". V prípade, že testovanie vytvorilo aj nejaké obrázky z priebehu evaluácie, vytvorené súbory si môžete stiahnuť - odkazy na ne sa nachádzajú nad tabuľkou s výsledkami evaluácie.