Prednášky

Prednášky predmetu PAZ1a sa konajú v stredy v čase 8:55 - 11:25 v prednáškovej miestnosti P/01 (stará budova, Park Angelinum). Trvanie prednášky je 135 minút (3 x 45 minút). Počas prednášky je 5 minútová a 10 minútová prestávka.

Účasť na prednáškach je nepovinná. Na každej prednáške sa robí informatívna prezenčka (len pre štatistické účely).

1. prednáška (21.9.2011): Úvod do Javy a JPAZu

2. prednáška (28.9.2011): Premenné a podmienky

3. prednáška (5.10.2011): Cykly, funkcie a referencie

4. prednáška (12.10.2011): Reťazce a myšacie udalosti

5. prednáška (19.10.2011): Polia

6. prednáška (26.10.2011): Dvojrozmerné polia

7. prednáška (2.11.2011): Výnimky (1. časť), adresáre a súbory

8. prednáška (9.11.2011): Riešenia midtermu a súbory prakticky

9. prednáška (16.11.2011): Zapúzdrenosť, settery, gettery, konštruktory, preťažovanie

10. prednáška (23.11.2011): Dedičnosť a polymorfizmus

  • Videozáznam z prednášky (do 1 hodiny a 14 minút a 1:19 - 1:47 je kvalita obrazu znížená, v čase 1:19 je minútu zhoršený zvuk)

11. prednáška (30.11.2011): Abstrakné triedy a metódy, interfejsy, balíky, modifikátory viditeľnosti, triedenie

12. prednáška (7.12.2011): Java Collections Framework

13. prednáška (14.12.2011): Výnimky (2.časť), statické metódy a premenné, konštanty, jar-y, JavaDoc


Bezplatné programy pre otvorenie pdf a pptx súborov pre platformu Windows:

  • Pre otvorenie súborov vo formáte pdf môžete použiť program Adobe Reader.
  • Pre otvorenie súborov vo formáte pptx môžete použiť program MS Powerpoint Viewer.

Videozáznam z prednášok je realizovaný pomocou aplikácie EVO v spolupráci s tímom CIV. Spôsob zobrazenia jednotlivých obrazových zdrojov je možne zmeniť takto:

  1. kliknúť na ikonu webkamery vľavo hore
  2. vo vysunutom menu zvoliť Display modes
  3. v podmenu Display modes treba zvoliť Click to select alebo Select all