PAZ workshopy

PAZ workshopy sú stretnutia pre záujemcov nad rámec povinnej výučby venované základnému ako aj rozšírenému obsahu predmetu PAZ1a. Workshopy sa organizujú na základe záujmu študentov. Sú určené tak pre pokročilejších študentov, ako aj pre študentov, ktorí naopak sú menej pokročilí a majú nejasnosti týkajúce sa obsahu predmetu PAZ1a.

PAZ Workshopy sú určené

  • pre tých, ktorí majú nejasnosti, problémy s obsahom predmetu PAZ1a, či otázky, ktoré presahujú časové možnosti klasických cvičení
  • pre tých, ktorí v rámci individuálneho domáceho štúdia nechcú len bezradne sedieť za počítačom a chcú využiť prítomnosť skúsenejších kolegov a vyučujúcich
  • pre skúsenejších študentov, ktorí sú ochotní pomôcť a vysvetliť učivo menej skúsenejším študentom

Na každom workshope je vždy prítomný aspoň jeden vyučujúci predmetu PAZ1a, ktorý je pripravený zodpovedať a vysvetliť položené otázky. Workshopy nie sú ale ďalšie cvičenia. Dôraz je v individuálnej práci, vyučujúci má len funkciu konzultanta. Riešia sa úlohy z cvičení, uzatvorených sád domácich zadaní, minuloročných testov, ... Možno ich tiež chápať aj ako akési "spoločné" konzultačné hodiny.

Termín konania sa upresní na základe spoločnej dohody počas prvého týždňa semestra.

PAZ workshopy pre fajnšmekrov

PAZ workshopy pre fajnšmekrov sa budú konať v závislosti od záujmu študentov asi od polovice semestra (po polsemestrálnej písomke). Narozdiel od klasických workshopov sú určené pre pokročilých študentov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové nad rámec štandardného kurzu (napr. práca s binárnymi súbormi, regulárne výrazy, GUI, Netbeans). Jedným z cieľom je už počas zimného semestra sformovať skupinu, ktorá by tvorila jadro E(xtra) študijnej skupiny na predmete PAZ1b.