Polsemestrálny test

Polsemestrálny test sa bude konať 3.11.2011 (štvrtok) počas praktických cvičení v učebniach P/02, P/03, P/04, P/05 a P/07. Polsemestrálny test pre študentov externého štúdia sa bude konať 11.11.2011 počas cvičení v P/07.

Oficiálny ťahák: MidtermTahak.pdf

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je 90 minút, po prvých 10 minútach od začiatku je "vypnutý" internet
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály okrem oficiálneho ťaháku
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse (prvých 10 min je dovolený prehliadač) - Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani súbory, okrem tried:
  • Midtermarka
  • MidtermPane
  • Spustac
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu s aplikovaním pravidiel o plagiátorstve (-20 bodov, resp. FX)
 • úlohy sa odovzdávajú cez moodle (bez možnosti spustenia automatickej evaluácie)
 • notebookárov prosíme doniesť si svoj NB, keďže učebňa P/07 asi neposkytne kapacitu pre všetkych notebookárov zo skupiny B.

Čo si odporúčame priniesť:

 • vedomosti, zručnosti
 • niečo na písanie/maľovanie - kresliace pero; papier na písanie/maľovanie, zadanie a vytlačený oficiálny ťahák poskytneme

Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začiatkom!