JPAZ2 framework

JPAZ2 je framework pre podporu výučby princípov programovania a základných koncepcií objektovo-orientovaného programovania v Jave pre začiatočníkov. Framework je postavený na využití korytnačej grafiky a prieskumníka objektov. Prieskumník objektov umožňuje zobraziť a meniť hodnoty vlastností objektov a tiež spúšťať metódy objektov.

Download

Dokumentácia

Tutoriály demonštrujúce použitie JPAZ2 frameworku

Návody na pokročilejšie využitie JPAZu

Demonštračné mikroprojekty

  • RaceTrack (RaceTrack.jar, RaceTrack.zip)
    • ukážka spracovávania stlačenia klávesov
    • ukážka využitia časovača
    • ukážka toho, ako pridať obrázky do projektu tak, aby sa exportovali spolu so spustiteľným jar-kom
  • ClickMover (ClickMover.jar, ClickMover.zip)
    • ukážka animovaného presúvania objektov odštartovaného udalosťou myši