Cvičenia a študijné skupiny predmetu PAZ1a

Cvičenia predmetu PAZ1a sú pre študentov povinné, ich celkový rozsah je 2+2 vyučovacích hodín a sú organizované ako:

 • 2 hodiny tzv. praktických cvičení (štvrtok 8:55-10:25, počítačové učebne)
  • dôraz je na individuálnu prácu študentov spojenú so spoločnou diskusiou o riešení úloh a praktickou demonštráciou možného riešenia cvičiacim
  • riešia sa jednoduchšie úlohy
 • 2 hodiny tzv. teoretických cvičení (utorok 10:00-11:30, klasické učebne s projektorom)
  • dôraz je na spoločnú prácu študentov, navrhnuté riešenia sa programujú "na projektor"
  • riešia sa štandardné a náročnejšie úlohy

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Študijné skupiny

Študenti predmetu PAZ1a sú rozdelení do 4 študijných skupín. Každá skupina má spravidla dvoch cvičiacich:

 • "hlavný" cvičiaci
  • zodpovedá za výučbu a vedie výučbu v študijnej skupine a je hlavným kontaktom pre študentov tejto skupiny
  • je prítomný na teoretických a praktických cvičeniach
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní
 • "pomocný" cvičiaci
  • spolupracuje na výučbe počas praktických cvičení (spravidla rieši vzniknuté problémy jednotlivcov)
  • hodnotí a komentuje riešenia domácich zadaní

Rozdelenie miestností pre študijné skupiny:

 • Skupina A (cvičiaci Galčík):
  • praktické v P/03 (+Pero)
  • teoretické v P/09
 • Skupina B (cvičiaci Gargalík):
  • praktické v P/02 (+Pénzeš)
  • teoretické v P/10
 • Skupina C (cvičiaci Guniš):
  • praktické v P/05 (+Mikeš)
  • teoretické v P/12
 • Skupina D (cvičiaci Palušáková):
  • praktické v P/04 (+Pisková)
  • teoretické v P/13